SCHAFFHAUSEN: PORUKA U SVEZI SV. MISE 31. 05. 2020. I DALJE

  • U 16:00 molimo sv. Krunicu, a onda ćemo slaviti dvije sv. Mise: 
  • U 16:30 slavimo prvu sv. Misu a onda u 17:30 slavimo drugu sv. Misu.

Za sv. Misu trebate se prijaviti jer nam je broj sudionika ograničen. Prijave samo kod fra Mike.

Držati se svih uputa koje su propisane. Dezinficiranje ruku i razmak. Na ulasku u crkvu nema blagoslovljene vode. Članovi obitelji mogu sjediti zajedno bez razmaka.

Sv. Pričest dijelimo samo na ruku.

Pjevamo pjesme bez pjesmarica. Kolekta se skuplja tako što svoje priloge sami ubacujete u košarice na dnu crkve.

MOLIMO VAS DA POŠTUJETE UPUTE REDARA!

POZOR: PONAVLJAM - Da biste mogli sudjelovati na sv. Misi trebate se prijaviti kod fra Mike.