Korona - što je to????

 • Neće na trudnice.
 • Djecu najmanje napada.
 • Najviše truje neodgovorne.
 • Tjera mlađe da se brinu o starijima.
 • Tjera nas silom da odmaramo, daje nam ,, tek onako" produženi godišnji odmor, skraćeno radno vrijeme...
 • Tjera nas da provodimo više vremena sa svojom djecom.
 • Daje vrijeme supružnicima, partnerima, prijateljima, komšijama… da se bolje upoznaju, daje vrijeme za ljubav.
 • Uči nas prioritetima i čuvanju zdravlja.
 • Tjera nas da mijesimo hljeb nasušni.
 • Tjera nas da prestanemo da žurimo.
 • Tjera nas da manje zagađujemo život.
 • Čisti prirodu.
 • Oslobađa ceste, smanjuje udese.
 • Istjeruje iz kafića i kladionica.
 • Tjera nas da budemo humani.
 • Uči nas da nam ne može pomoći novac, vila, auto, jahta tu ili u nekom drugom gradu, nego čovjek, pravi, hrabri čovjek.
 • Uči nas da cijenimo prave vrijednosti.
 • Uči nas da cijenimo i tuđi život.
 • Stavlja nas u kavez, dok su životinje van.
 • Uči nas da nije bitna nacija i religija.
 • Uči nas pravdi i poštenoj raspodjeli.
 • Uči nas da je prava vrijednost u humanosti i organiziranom volontiranju.
 • Skida lažne maske sa pohlepnih lica.
 • Smanjuje prostituciju, kriminal, pranje novca, smanjuje vrijednost dionica, daje šansu da matične zemlje vrate svoje.
 • Uči nas da balkon i okućnica imaju često veću vrijednost od stana i kuće.
 • Uči nas da i u zatvoru zatvoren možeš biti sretan i slobodan.
 • Tjera nas da težimo znanju, da tražimo pravu a ne lažnu informaciju.
 • Uči nas da je bar metar oko nas NAŠ intimni prostor, i sve preko toga možemo dati samo onima kojima život možemo povjeriti. 
 • Uči nas da bonton ima svoju veliku vrijednost i da nije zalud pravilo da je dovoljno kimnuti glavom kad nekog pozdravljamo.
 • Uči nas da češće peremo ruke, sebe i psihu od prljavštine civilizacije.
 • Uči nas da više čuvamo i poštujemo prirodu jer smo od iste satkani.
 • Tjera vlade i politike da surađuju.
 • Uči nas da, kad je zlo negdje u drugoj državi, pa i na drugim kontinentima, u drugim narodima daleko od nas, u stvari blizu, da ne može biti bliže...
 • Tjera nas da napokon čujemo da je svaki dan umiralo i umire 8000 nevine djece a da nas nije bilo briga.
 • Oslobađa planetu otrova.
 • Uči nas da budemo ljudi, dobri ljudi.

Ljudi....

ŠTO JE TO????

 • Otvorilo nam i uši i oči...
 • Zamislite što nam ovaj virus radi???
 • Uči nas da budemo ljudi.
 • Da budemo ono što jesmo.
 • Uči nas… 

NASTAVITE DALJE SAMI nabrajati što primijetite da vas ova situacija uči…