KORIZMENA AKCIJA 2018. – ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA (Hrvatska i B i H)

Ovogodišnjom korizmenom akcijom želimo pomoći djeci s posebnim potrebama u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini preko njihovih udruga i ustanova koje o njima brinu.

BOSNA I HERCEGOVINA:

Kuća nade u Odžaku (www.facebook.com/Centar-za-edukaciju-i-rehabilitaciju-Ku%C4%87a-nade-268422766636178/),

Udruga Duga u Novom Travniku (www.centar-duga.com) i

Caritas Mostar (Ustanove Nazaret u Mostaru i Betlehem u Čapljini, www.caritas-mostar.ba).

HRVATSKA:

Vukovarski leptirići u Vukovaru (www.vukovarski-leptirici.hr) i Zajednica Vjera i svjetlo pri župi sv. Vinka Palottija u Vinkovcima (www.palotinci.hr/?page_id=34).

AKCIJA TRAJE DO 23. 04. 2018. Tko želi još se može priključiti i darovati svoj prilog. Svoj prilog možete uplatiti preko uplatnice na konto naše Misije.

“Kruh svoj s gladnim dijeli, tužna razveseli” (Korizmena pjesma)