Biblija - Riječ Božja

Sve vas toplo molimo da čitate Riječ Božju. Tako se približavamo Bogu i usvajamo božanske sadržaje.
Imate nekoliko izdanja i prijevoda.
Kod nas u našoj Misiji možete nabaviti Bibliju i Novi zavjet, te Novi zavjet i Psalme.
Preporučujemo Novi zavjet i Psalme s komentarima koji pomažu da bolje razumijemo Riječ Božju.
Tko treba neka se javi.