PRIPRAVA ZA KRŠĆANSKI SAKRAMENTALNI BRAK

Tečaj priprave za brak je daljnja priprava za sakrament braka. Nakon obavljenog tečaja slijedi pojedinačna priprava svakog para u župnoj zajednici gdje će biti vjenčanje (zaručnički ispit).

Liturgijsku pripravu za vjenčanje (ceremonija u crkvi) obavlja svećenik koji vodi zaručnički ispit u mjestu gdje će biti vjenčanje.

Želim vam blagoslovljeno vrijeme priprave za brak!!!

Prijavite se i dođite! DOBRODOŠLI!

Možete se prijaviti poštom, preko e-maila, na mobitel ili na facebook.